Tänk säkert!

Informationssakerhetsmånaden
Det startades som ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att öka medvetenheten och höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag om varför det är viktigt att skydda sin information.

Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!tänk säkert

Stopp - tänk – klicka!
Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer.
Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga.

Läs gärna vad MSB säger om detta: Nu startar Informationssakerhetsmånaden

För ytterligare information se kampanjens webbsida: dinsakerhet.se/tank-sakert