Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Helsingborg
Blücher
Malörtsvägen 59
263 62 VIKEN
E-post: helsingborg@fro.se

Välkommen till FRO Helsingborg
(Kommer att byta namn till FRO Skåne Nordväst)

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Premiär för salutkanon

beredskapsmuseet

Nu (180915) är Beredskapsmuseets nya (renoverade) salutkanon invigd!
Avdelningens vice ordförande Ulf Palm var där under högtidligheten som
utgjordes av 2 lösa skott , även kallad för "svensk lösen".
Vi rekommenderar ett besök på museet och helst med guide.
Mer info om du klickar på museets logo.

Krupp 7,5 cm kanon m/1902-33 med kung Oscar II monogram ingraverat ovanpå eldröret.
Ännu en del av vår militärhistoria renoverad och sparad för eftervärlden.

Beredskapsmuseets nya salutkanonFoto: Beredskapsmuseet - ( Kanonens historia )

Hemvärnets dag i Helsingborg 2018

mfis hv frivorg

Du kunde möta 48:e Hemvärnsbataljonen 1 september
Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna fanns på plats på Berga i Helsingborg. Här fick du möjlighet att se och uppleva massor av hemvärnets materiel och möta många olika specialister direkt på plats. Provåkning av bandvagn, testa fältkoket och mycket mer. Det blev en fin dag för hela familjen!

Läs mer...

HX 2018

hx logo kvadrat png 150x150
Den 3 - 4 augusti var det en stor stadsfest i Helsingborg med många kulturupplevelser, idrottsaktiviteter, musikarrangemang och artister. Från lunchtid till natt.

De frivilliga försvarsorganisationerna var givetvis där för att informera om sin verksamhet! 
Som vanligt samverkade FRO Helsingborg med de övriga organisationerna i Kungsparken.

Försvarsupplysning vid invigning av sjukvårdsbunker

beredskapsmuseet

Vi körde på i dagarna två! (180630-180701)
Invigning/Nyöppning av sjukhusbunkern på Beredskapsmuseet!

Många kom och upplevde fältsjukhuset (fast i en bunker), där tiden speglade året 1983,
då "kalla kriget" var som allra kallast. Året med många incidenter av nyfikna ubåter och avstannade nedrustningsförhandlingar...

Vi rekommenderar ett besök på museet och helst med guide. Mer info om du klickar på museets logo.

up utst  1783
Foton: Ulf Palm & Bosse Alväng

Krisberedskapsveckan 2018

Hur är din IT beredskapupp och ner

Under krisbereskapsveckan (28/5 - 3/6) deltog avdelningen i de aktiviteter som anordnades av Ängelholms kommun. Ihop med FRG-gruppen i kommunen visade vi och delade ut "krislådor" och berättade om hur man bör tänka inför möjligheterna att en kris kan uppstå i vårt samhälle. Vi fanns på ICA Maxi och biblioteket i Ängelholm den 31/5.

Utöver själva krisberedskapskonceptet så fick vi möjlighet att berätta mer om FRO och framför allt våra tankar om IT-beredskap.

 

1342 lowbibl low

Mer om detta hittar du på vårt förbunds sida under menyn "Krisberedskap".

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök