Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 141

Välkommen till FRO Helsingborg
(Kommer att byta namn till FRO Skåne Nordväst)

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Föredrag - 1900talets största spionaffär

0112 low

Lars Teinvall föreläste (2019-02-11) om en av de mer okända spionafärerna i Europa under efterkrigstiden. Med historiska kopplingar till Ryssland, Frankrike och Kanada fick vi en inblick i livet hos en agent i tjänst för ett land men som kom att "falla" för ett annat... och hur ett miljöombyte kan få stora konsekvenser för ens fysik och moral. Runt 3000 hemliga dokument levererades under 2 år! Bland annat så bekräftades vad Ryssland hade för kunskap om USA's radar och misilförsvar.

Vi hade gäster denna kväll från Dragonbataljonens veteranförening.

Ge oss tips...

Uffe tips

Vi håller på att planera vår kommande verksamhet.
DU är alltid välkommen med idéer och tankar om vad vi bör göra.
Kanske har du själv något intressant att berätta för oss andra.

Alla förslag om aktiviteter som kan vara intressanta tas emot!

Mvh / Uffe Palm
Ordf, FRO Skåne Nordväst (fd FRO Helsingborg)

Tänk säkert!

Informationssakerhetsmånaden
Det startades som ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att öka medvetenheten och höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag om varför det är viktigt att skydda sin information.

Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!tänk säkert

Stopp - tänk – klicka!
Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer.
Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga.

Läs gärna vad MSB säger om detta: Nu startar Informationssakerhetsmånaden

För ytterligare information se kampanjens webbsida: dinsakerhet.se/tank-sakert

Premiär för salutkanon

beredskapsmuseet

Nu (180915) är Beredskapsmuseets nya (renoverade) salutkanon invigd!
Avdelningens vice ordförande Ulf Palm var där under högtidligheten som
utgjordes av 2 lösa skott , även kallad för "svensk lösen".
Vi rekommenderar ett besök på museet och helst med guide.
Mer info om du klickar på museets logo.

Krupp 7,5 cm kanon m/1902-33 med kung Oscar II monogram ingraverat ovanpå eldröret.
Ännu en del av vår militärhistoria renoverad och sparad för eftervärlden.

Beredskapsmuseets nya salutkanonFoto: Beredskapsmuseet - ( Kanonens historia )

Hemvärnets dag i Helsingborg 2018

mfis hv frivorg

Du kunde möta 48:e Hemvärnsbataljonen 1 september
Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna fanns på plats på Berga i Helsingborg. Här fick du möjlighet att se och uppleva massor av hemvärnets materiel och möta många olika specialister direkt på plats. Provåkning av bandvagn, testa fältkoket och mycket mer. Det blev en fin dag för hela familjen!

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök