Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Helsingborg
Blücher
Malörtsvägen 59
263 62 VIKEN
E-post: helsingborg@fro.se

Välkommen till FRO Helsingborg
(Kommer att byta namn till FRO Skåne Nordväst)

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Julavslutning med Helsingborgs försvarsungdom

IMAG0227

171211 - Vi var några som fick förmånen att få vara med på julavslutningen för försvarsungdom på Berga/Helsingborg. Ett 80-tal ungdomar samlade för att minnas året som gått och inta "litet julbord".

En central funktionär inom försvarsutbildarna berättade att detta är den största ungdomsavdelningen i landet. Några funktionärer tackades extra för sin insats och FRO nämdes för sin samverkan och våra utbildningskvällar.

Vi bara måste fortsätta på det här spåret...

Försvarsupplysning - Omvärldsbevakning, Påverksansoperationer, Källkritik och lite IT-hot

0424 low

171204 - En kväll som egentligen skulle handla om annat...
Men det blev en fin diskussion med en grupp försvarsungdomar om vad som kan drabba den enskilde och verksamheten.

Vi pratade om vikten av en god omvärldsbevakning och varför det är nödvändigt. Det gled då över till källkritik och lite om vad man bör tänka på när man hör rykten eller läser/ser nyheter. Det kan ju vara en påverksansoperation (eller bara reklam) och det gäller att vara vaken på vad som påstås. Många exempel togs upp från deltagarna.

Vi avslutade kvällen med lite om de IT-hot som dagens samhälle för med sig och hur man kan mildra sin exponering på nätet. Många ungdommar lämnade denna kväll med lite nya tankar...

Försvarsungdom får sambandsutbildning

171023 sambandsutbildning med forsvarsungdom
Måndagen den 23 oktober fick försvarsungdomarna i Helsingborg sambandsutbildning. Vid en tidigare träff hade vi pratat om signaleringsmetoder och antenner. Nu var det dags för en tillämpad övning med Ra180 (i klar mode).
Det gick ännu bättre än förväntat och även bokstaveringen flöt på... för alla 38 deltagarna!
(Foto: Almir Rifatovic)

Studiebesök - luftbevakningscentralen SLÄNDAN

FRO HELSINGBORG arrangerade studiebesök på luftbevakningscentralen SLÄNDAN i Åstorp
lördagen den 14 oktober 2017.

slandan

Anläggningen byggdes 1953-1954 och betjänades av Kullabygdens luftbevakningskompani L101 tills hela det optiska luftbevakningssystemet lades ner 1994. 1997 demonterades Lgc-utrustningen selektivt, men all övrig utrustning bibehölls. Återskapandet av anläggningen påbörjades 2010 av ideella krafter, förknippat med stora svårigheter att finna den specifika utrustning som saknades.

Vill du läsa mer om "Sländan" så har anläggningen en websida.

Läs mer...

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök