Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Helsingborg
Blücher
Malörtsvägen 59
263 62 VIKEN
E-post: helsingborg@fro.se

Välkommen till FRO Helsingborg

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Förändrade förutsättningar...

renovering

På grund av det skärpta säkerhetsläget skall grinden till Berga militärområdet tills vidare vara stängd när ingen passerar. Vi kommer att vara vid grinden 18.45 till 19.00 för att släppa in er. Kommer ni vid annan tid så ring 070-5512759 så kommer vi ut och öppnar.
Hälsningar / Lasse

Webbredaktörer i avdelningen!

Har du något du tycker kan passa på avdelningens hemsida eller förbundets tidning?
Kontakta Lars Blücher, Ulf Palm eller Bosse Alväng så kanske det blir en artikel. 
En bra bild från verksamheten är alltid uppskattad!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök