Webbredaktörer i avdelningen!

Har du något du tycker kan passa på avdelningens hemsida eller förbundets tidning?
Kontakta Lars Blücher, Ulf Palm eller Bosse Alväng så kanske det blir en artikel. 
En bra bild från verksamheten är alltid uppskattad!