Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 141

Välkommen till FRO Helsingborg
(Kommer att byta namn till FRO Skåne Nordväst)

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Tänk säkert!

Informationssakerhetsmånaden
Det startades som ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att öka medvetenheten och höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag om varför det är viktigt att skydda sin information.

Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!tänk säkert

Stopp - tänk – klicka!
Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer.
Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga.

Läs gärna vad MSB säger om detta: Nu startar Informationssakerhetsmånaden

För ytterligare information se kampanjens webbsida: dinsakerhet.se/tank-sakert

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök