Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 141

Välkommen till FRO Helsingborg
(Kommer att byta namn till FRO Skåne Nordväst)

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Premiär för salutkanon

beredskapsmuseet

Nu (180915) är Beredskapsmuseets nya (renoverade) salutkanon invigd!
Avdelningens vice ordförande Ulf Palm var där under högtidligheten som
utgjordes av 2 lösa skott , även kallad för "svensk lösen".
Vi rekommenderar ett besök på museet och helst med guide.
Mer info om du klickar på museets logo.

Krupp 7,5 cm kanon m/1902-33 med kung Oscar II monogram ingraverat ovanpå eldröret.
Ännu en del av vår militärhistoria renoverad och sparad för eftervärlden.

Beredskapsmuseets nya salutkanonFoto: Beredskapsmuseet - ( Kanonens historia )

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök