Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 141

Välkommen till FRO Helsingborg
(Kommer att byta namn till FRO Skåne Nordväst)

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Hemvärnets dag i Helsingborg 2018

mfis hv frivorg

Du kunde möta 48:e Hemvärnsbataljonen 1 september
Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna fanns på plats på Berga i Helsingborg. Här får du möjlighet att se och uppleva massor av hemvärnets materiel och möta många olika specialister direkt på plats. Provåkning av bandvagn, testa fältkoket och mycket mer. Det blev en fin dag för hela familjen!

Program 1/9 kl 11.00-15.00
11.00 Grindarna öppnas
11.30 - 14.30 Bandvagnsåkning
11.30 - 14.30 Se hemvärnskoket
12.30 Musikkåren har en kort konsert
15.00 Grindarna stängs

Återkommande under hela dagen:
FMCK har uppvisning på motorcykel
Kompanierna visar upp sin verksamhet

48:e Hemvärnsbataljonen kallas också för Skånska Dragonbataljonen och hör hemma i Helsingborg.

Bataljonen ligger i anrika byggnader som en gång utgjorde Skånska Kavalleriregementet, K2, förlagt i Helsingborgs Garnison.

Varmt välkommen till Försvarsmakten nära dig!

Bild1

FRO Helsingborg var givetvis på plats och visade hemvärnets och våra egna sambandssystem!

201141 0 smallFrån Hemvärnets dag 2018.  Foto:Ulf Palm

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök