Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 141

Välkommen till FRO Helsingborg
(Kommer att byta namn till FRO Skåne Nordväst)

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Årets utbildningar för våra uppdrag

lektion liten

Nu börjar årets kurser komma ut  på vår centrala webbsida för er som har avtal,
civil eller militär inriktning.

Har du ett militärt avtal (eller är på väg att få det) så gäller det att hålla sig uppdaterad och se till att din utbildningsplan håller.

För dej med ett civil avtal är utbudet lite mindre, men mer kommer.

Det finns kul saker att göra även för ungdomar inom FRO.

Vill du veta mer så kontakta rätt handläggare för uppdraget.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök