Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

Felaktig indata 141

Sambandsuppdrag

Planerade lokala sambandsuppdrag

Militärhistoriska Dag, SMB-dag
Helsingborg Beach Handboll
Landskrona idrottsgala
Väla stormarknad


... och vi vet att det blir mer...

Hemvärnet i Skåne

Skåne län håller 4 hemvärnsbataljoner:
Södra Skånska bataljonen (Ystad)
Malmöhus bataljonen (Malmö)
Skånska Dragonbataljonen (Helsingborg)
Norra Skånska bataljonen (Kristianstad)


FRO Helsingborg verkar inom
48bat

 

Uppdrag inom samhällets krisberedskap

Inom avdelningen finns medlemmar med sambandsuppdrag hos:
MOLOS, Svenska Kraftnät (SvK)
Sambandsenheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
FRO har även uppdrag från Trafikverket men ingen lokal verksamhet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök