Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Helsingborg
Blücher
Malörtsvägen 59
263 62 VIKEN
E-post: helsingborg@fro.se

Välkommen till FRO Helsingborg
(Kommer att byta namn till FRO Skåne Nordväst)

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Ge oss tips...

Uffe tips

Vi håller på att planera vår kommande verksamhet.
DU är alltid välkommen med idéer och tankar om vad vi bör göra.
Kanske har du själv något intressant att berätta för oss andra.

Alla förslag om aktiviteter som kan vara intressanta tas emot!

Mvh / Uffe Palm
v ordf, FRO Skåne Nordväst (fd FRO Helsingborg)

Julvesper

Hemvärnets Musikkår, Ängelholm, bjuder in till sista framträdandet för i år.
Tisdagen den 4 december så spelar vi tillsammans med vår hemvärnsbataljon på julvespern i Mariakyrkan i Helsingborg.  Missa inte detta tillfälle till en trevlig musikstund i julens tecken.
Varmt välkomna!

julvesper 181204

Tänk säkert!

Informationssakerhetsmånaden
Det startades som ett EU-initiativ som syftar till att öka medvetenheten om vikten av informationssäkerhet i hela Europa. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), polisens nationella bedrägericenter (NBC) och verksamt.se samarbetar för att öka medvetenheten och höja baskunskapen hos allmänheten samt små och medelstora företag om varför det är viktigt att skydda sin information.

Huvudbudskapet är TÄNK SÄKERT – skydda din viktigaste information!tänk säkert

Stopp - tänk – klicka!
Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer.
Det tråkiga är att konsekvenserna kan bli allvarliga.

Läs gärna vad MSB säger om detta: Nu startar Informationssakerhetsmånaden

För ytterligare information se kampanjens webbsida: dinsakerhet.se/tank-sakert

Premiär för salutkanon

beredskapsmuseet

Nu (180915) är Beredskapsmuseets nya (renoverade) salutkanon invigd!
Avdelningens vice ordförande Ulf Palm var där under högtidligheten som
utgjordes av 2 lösa skott , även kallad för "svensk lösen".
Vi rekommenderar ett besök på museet och helst med guide.
Mer info om du klickar på museets logo.

Krupp 7,5 cm kanon m/1902-33 med kung Oscar II monogram ingraverat ovanpå eldröret.
Ännu en del av vår militärhistoria renoverad och sparad för eftervärlden.

Beredskapsmuseets nya salutkanonFoto: Beredskapsmuseet - ( Kanonens historia )

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök