Frivilliga Radioorganisationen

FRO Helsingborg

FjoRtOn-bladet

Kontaktinformation

FRO Helsingborg
Blücher
Malörtsvägen 59
263 62 VIKEN
E-post: helsingborg@fro.se

Välkommen till FRO Helsingborg

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Helsingborgsavdelningen är en del av förbundet FRO Norra Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med stadens medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Studiebesök - luftbevakningscentralen SLÄNDAN

FRO HELSINGBORG arrangerade studiebesök på luftbevakningscentralen SLÄNDAN i Åstorp
lördagen den 14 oktober 2017.

slandan

Anläggningen byggdes 1953-1954 och betjänades av Kullabygdens luftbevakningskompani L101 tills hela det optiska luftbevakningssystemet lades ner 1994. 1997 demonterades Lgc-utrustningen selektivt, men all övrig utrustning bibehölls. Återskapandet av anläggningen påbörjades 2010 av ideella krafter, förknippat med stora svårigheter att finna den specifika utrustning som saknades.

Vill du läsa mer om "Sländan" så har anläggningen en websida.

Läs mer...

Skaffa en inloggning

fropolis smileFör att kunna logga in och ta del av all information måste du ha ett lösenord, och det skaffar du så här:
1. Klicka på länken "Nytt/Glömt lösenord?" under den gula inloggningsknappen till höger.
2. Bocka i "Påminnelse behövs för: Lösenord".

3. Fyll i ditt användarnamn = ditt SL-nummer, endast siffrorna.
4. Fyll i den e-postadress du uppgav i medlemsansökan = den e-postadress som är registrerad i medlemsregistret.
5. Ett lösenord kommer att mailas till den e-postadressen.
6. Du har nu tillgång till hela fro.se och till diskussionsforum, dokumentation och nyheter för medlemmar.

Hemvärnets dag 2017 i Helsingborg

Den 2 september hade Hemvärnet och de ingående frivilliga försvarsorganisationerna tillfälle att visa upp sig och sin verksamhet på Berga (Helsingborg). Vi hade en intressant dag med vackert väder och många (611st) besökare!
FRO Helsingborg var givetvis på plats och visade hemvärnets och våra egna sambandssystem!

1056 low

Läs mer...

Hx 2017

hx logo kvadrat png 150x150
Den 3 - 5 augusti var det en stor stadsfest i Helsingborg med många kulturupplevelser, idrottsaktiviteter, musikarrangemang och artister. Från lunchtid till natt.

De frivilliga försvarsorganisationerna var givetvis där för att informera om sin verksamhet! 
Som vanligt samverkade FRO Helsingborg med de övriga organisationerna.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök